Thủ tục nhập khẩu phân bón ngoài danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

 Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam sẽ gồm các bước như sau, các bạn hãy cùng theo dõi các bước chúng tôi đã tổng hợp lại một cách tổng quan như sau:

thu-tuc-nhap-khau-phan-bon

Thủ tục nhập khẩu phân bón ngoài danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam:

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Trồng trọt hoặc gửi qua đường bưu điện;Thành phần hồ sơ tương tự như xin giấy phép nhập khẩu bình thường

Bước 2: Cục Trồng trọt tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay Thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Cục Trồng trọt phải cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu;
Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: Không quá ba (03) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, Thương nhân không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

Về thành phần hồ sơ khi tiến hành thực hiện Thủ tục nhập khẩu phân bón ngoài danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam các bạn xem chi tiết và hướng dẫn thành phần tại diễn đàn công bố sản phẩm của chúng tôi tại chuyên mục phân bón để biết thêm thông tin

Tác giả: vanthangit17