thủ tục Hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ

thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ  luôn là khâu khó nhất đối với các đơn vị chưa nắm rõ luật, quy định hiện hành. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở các bước cơ bản nhất giúp bạn có cái nhìn tổng quan như sau

phan-bon

Thủ tục, Hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ:

Đơn vị khi tiến hành chứng nhân hợp quy phân bón vô cơ thì thực hiện tại đơn vị chỉ định của Bộ công thương. Chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ tại đơn vị chỉ định của Bộ Nông nghiệp.

Sau khi chứng nhận, đơn vị nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp trên địa bàn đăng ký kinh doanh nếu là phân bón hữu cơ, nộp tại Sở Công thương nếu là phân bón vô cơ bón rễ. Có thể gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

Về hồ sơ và quy trình chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ cũng tương tự như nhau. Cụ thể, một bộ hồ sơ công bố hợp quy phân bón gồm có những thành phần chính sau:

– Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu ;
 • Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….).

– Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu ;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung:
 • + Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
 • + (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;
 • + Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
 • + Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;
 • + Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
 • + Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
 • + Thông tin bổ sung khác.

đơn vị bạn khi tiến hành thực hiện các thủ tục hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ thì cần thực hiện đúng trình từ, tuân thủ quy định của nhà nước đề ra, đây là công việc mang tính chất bắt buộc và cũng là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu

Tác giả: vanthangit17