Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây Dựng là việc bạn phải thực hiện khi hoàn tất thủ tục công bố để đưa sản phẩm lưu thông tiêu thụ trên thị trường

thu-tuc-hanh-chinh-cong-bo-vat-lieu-xay-dung

Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng:

Khi tiến hành công bố hợp quy tại Sở Xây Dựng địa phương đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì thủ tục hành chính theo các quy định  sẽ như sau:

  1. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoàn thiện.
  2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Vật liệu xây dựng khi có ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo Sở.
  3. Lãnh đạo phòng Vật liệu xây dựng phân công cán bộ thụ lý hồ sơ.
  4. Cán bộ được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của Bên đề nghị, trên cơ sở đó giải quyết theo 2 trường hợp:
    – Trường hợp hồ sơ đã đạt yêu cầu theo quy định: Cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy theo quy định.
    – Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định : Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  5. Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
  6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Đơn vị bạn đang thực hiện sản xuất nhập khẩu các vật liệu xây dựng cần nên lưu ý vê Thủ tục hành chính công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây Dựng và các quy định liên quan để cập nhật kịp thời các thay đổi phục vụ cho công việc, không làm ảnh hưởng đến kinh doanh

Tác giả: vanthangit17