Washington là thủ đô đẹp nhất của đất nước Mỹ và cũng là điểm tham quan lý tưởng. Nếu bạn lên kế hoạch sẽ đến thủ đô này vào kỳ…