Mỹ là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu hấp dẫn khách du lịch ghé đến với rất nhiều mục đích như du lịch, du học, công tác,…