Teambuilding Sapa hay còn gọi là xây dựng đội ngũ là một chương trình hoạt động tập thể đang dần khẳng định vai trò trong việc đào tạo đội nhóm.…