Bạn đặt mua iPhone 7 lock từ các nước Singapore, Nhật Bản, Mỹ…về Việt Nam, bạn chưa thể sử dụng được ngay vì chưa unlock iPhone 7. Để có thể…