Sự hình thành ban quản lý tòa nhà chung cư

Tốc độ đô thị hóa quá nhanh cùng với bùng nổ dân số, quỹ đất thổ cư dân sinh bị thu hẹp đã khiến tất cả những dự án khu tập thể, khu tập thể chung cư liên tục phát triển tất cả những trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố HCM… Trên thế giới, khu tập thể chung cư là một cộng đồng sinh sống văn minh, hiện đại và mang tính nhân văn cao. Tại Việt Nam, do còn nhiều vướng mắc về những quy định pháp luật kết hợp với sự thiếu liên kết chặt chẽ trong vận hành nên nhiều chung cư đã nảy sinh sự việc như xung đột giữa người dân đang sinh sống với chủ đầu tư, mâu thuẫn giữa cư dân với cư dân gây khiếu kiện, tranh chấp kéo dài. Ngoài ra, về mặt bản chất, khu tập thể chung cư thuộc sở hữu chung của tất cả dân cư tòa nhà nhưng hiện nay cho thấy cư dân tòa nhà chung cư có rất ít quyền hạn trong tham gia vào công tác vận hành, chăm sóc tu sửa tòa nhà.

Với xu thế phát triển đô thị hiện nay, ngày càng nhiều người dân lựa chọn sinh sống tất cả những khu tòa nhà chung cư. Tuy nhiên khu tập thể chung cư là nơi tập trung số lượng lớn người cư ngụ nên rất dễ xảy ra các rủi ro về duy trì an ninh, cháy nổ hay những mâu thuẫn về quyền sở hữu, … vì vậy ban điều hành khu tập thể chung cư ra đời ngoài việc đảm bảo duy trì an ninh, đảm bảo hiệu quả công tác vận hành, còn là cầu nối cho người dân để giải quyết các vấn đề nảy sinh cho cộng đồng chung cư.

Đối với người Việt Nam, bất động sản là một trong các tài sản có giá trị lớn nhất trong đời người. Hơn thế nữa, tâm lý chung của người dân Á Đông là “an cư lạc nghiệp” nên bất động sản không chỉ là một tài sản vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Chính vì vậy, trách nhiệm của mọi người là cùng nhau duy trì tài sản của mình điều kiện tốt nhất và gia tăng giá trị của BĐS theo thời gian.

thực tế tất cả những nước phát triển đã cho thấy ban quản trị giống như hình thức tổ chức, một phương tiện hỗ trợ người dân tham gia quản lý khu khu tập thể chung cư của mình một cách tích cực và chủ động nhất.

Cơ sở hình thành ban quản trị khu tập thể chung cư

– Tòa nhà chung cưtài sản chung của tất cả những cư dân. Chính vì vậy, từng dân cư tòa nhà phải có trách nhiệm tham gia vào việc điều hànhchăm sóc tu sửa tòa nhà. Họ phải đóng góp và chịu trách nhiệm cho từng tai nạn cho phép xảy ra trong quá trình vận hành hay bảo trì tòa nhà chưa đúng cách.

– Vận hành tòa nhà chung cư không phải là việc đơn giản. Nó bao gồm vô số vấn đề liên quan từ dịch vụ vệ sinh, an ninh trong khu vực cộng đồng cho đến các công việc không định kỳ, chẳng hạn lựa chọn doanh nghiệp quản lý tài sản và phí chăm sóc tu sửa tòa nhà. tất cả những sự việc đó chỉ được thực hiện một cách suôn sẻ, êm thấm khi nhận được sự đồng thuận của tất cả tất cả những dân cư tòa nhà. Nhưng đối với các tòa nhà có tới hàng nghìn căn hộ thì điều này là không khả thi thậm chí là không trong thực tại

Vì vậy: ban quản trị được thành lập ra có quyền kiểm soát, sửa chữa, vận hành những khu vực công cộngcác tiện ích chung của tòa nhà. ban quản trị có quyền thay mặt người dân đang sinh sống kí kết hợp đồng với tất cả những công ty điều hành, điều hành nhà chung cư cũng như hợp đồng bảo trì với các đơn vị có tư cách pháp nhân. ban quản trị có quyền chỉ định hoặc chấm dứt hoạt động đối với một công ty vận hành và quyền theo dõi, kiểm tra những công việc của doanh nghiệp này. Theo Luật nhà , ban quản lý khu tập thể chung cư hoạt động theo nguyên tắc đa số. Mọi vấn đề về việc kiểm soát, tất cả những sự việc chung của tòa nhà đều được thông qua trong Hội nghị tòa nhà chung cư . ban quản lý tiến hành lấy ý kiến của cư dân đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của doanh nghiệp vận hành quản lý nhà chung cư; thay mặt người dân đang sinh sống nêu các đề xuất, xin giúp, tư vấn từ những cơ quan tính năng nếu cần. quản lý chung cư không chỉ có một cách duy nhất là thông qua ban quản lý nhưng thực tế tại những nước đã cho thấy đây là một trong các giải pháp tốt nhất hiện nay.

Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building

Quy trình thành lập ban quản trị tòa nhà chung cư

Ban quản trị khu tập thể chung cư được thành lập trong hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức mỗi năm một lần hoặc khi có văn bản đề nghị của 30% người sử dụng và chủ sở hữu khu tập thể chung cư. Trong hội nghị sẽ tiến hành đề cử và bầu Ban quản trị; đề cử và bầu bổ sung, bãi miễn thành viên ban quản lý trong trường hợp tổ chức Hội nghị nhà khu tập thể chung cư bất thường; thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị; thông qua mức độ phụ cấp trách nhiệm cho những thành viên ban quản trịnhững chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của ban quản lý.

Thành phần ban quản trị nhà tòa nhà chung cư

Theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc thành lập ban quản lý nhà khu tập thể chung cư. Thành phần của ban quản trị khu tập thể chung cư như sau

– Số lượng thành viên ban quản trị nhà khu tập thể chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:
a) Đối với ban quản trị của chung cư thì có số lượng từ 3 đến 5 thành viên;
b) Đối với ban điều hành của cụm nhà tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 6 đến 25 thành viên, trong đó từng tòa nhà trong cụm có số lượng từ 3 đến 5 thành viên.
– Thành phần ban quản lý nhà khu tập thể chung cư, cụm nhà khu tập thể chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:
a) ban quản trị của khu tập thể chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hay 02 Phó ban và những thành viên khác do hội nghị nhà tòa nhà chung cư quyết định.
Trường hợp nhà đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư cho phép được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban điều hành nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được góp phần làm Phó ban quản trị nhà chung cư;
b) ban quản lý của cụm nhà tòa nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban; mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức họp để cử 01 hay 02 đại diện làm Phó ban và tất cả những thành viên khác do hội nghị cụm nhà khu tập thể chung cư quyết định.
Trường hợp đơn vị chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong cụm nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị cụm nhà khu tập thể chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị cụm nhà khu tập thể chung cư. từng tòa nhà trong cụm nhà chung cưđơn vị chủ đầu tư còn sở hữu diện tích thì chủ đầu tư được cử đại diện tham gia làm Phó ban điều hành của cụm, trừ trường hợp đại diện đơn vị chủ đầu tư của tòa nhà đó được bầu làm Trưởng ban điều hành của cụm nhà chung cư.
Thành phần ban quản lý nhà tòa nhà chung cư, cụm nhà khu tập thể chung cư có một chủ sở hữu bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và tất cả những thành viên khác do hội nghị cụm nhà tòa nhà chung cư quyết định.
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Hội nghị nhà tòa nhà chung cư bầu ban quản trị, ban quản trị có trách nhiệm đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp quận để được công nhận. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đăng ký của ban điều hành nhà khu tập thể chung cư, Uỷ ban nhân dân cấp quận phải ra quyết định công nhận ban điều hành nhà tòa nhà chung cư. Nhiệm kỳ hoạt động của ban điều hành tối đa là 03 năm kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp quận ký quyết định công nhận.

Nguồn: http://landsoftbuilding.com

Tác giả: vuquocthai93