Những trường đại học công lập của Hàn Quốc

 

Những trường đại học công lập của Hàn Quốc

+ Tham khảo thêm: Các trường đại học công lập ở Hàn Quốc

Danh sách 168 trường đại học của Hàn Quốc hiện nay.

STT Tên trường Thông tin liên hệ
1 Ajou University – Website:http://www.ajou.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 수원시 영통구 원천동 산 5번지
– Mã bưu điện: 443-749
– Điện thoại: +82 (31) 219-2114
– Email: [email protected]
2 [N] Andong National University – Website:http://www.andong.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 안동시 송천동 388번지
– Mã bưu điện: 760-749
– Điện thoại: +82 (54) 820-5114
– Email: [email protected]
3 Anyang Universiry – Website:http://www.anyang.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 안양시 만안구 안양5동 708-113번지
– Mã bưu điện: 430-714
– Điện thoại: +82 (31) 467-0700
– Email: [email protected]
4 Baekseok University – Website:http://www.bu.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 천안시 동남구 안서동 115번지
– Mã bưu điện: 330-704
– Điện thoại: +82 (41) 550-9114
– Email: [email protected]
5 [R] Busan Presbyterian University – Website:http://www.bjc.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 김해시 구산동 764번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (55) 320-2500
– Email: [email protected]
6 [W] Busan Women’s College – Website:http://www.bwc.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 부산진구 양정동 74번지
– Mã bưu điện: 614-734
– Điện thoại: +82 (51) 852-0081
– Email:
7 [R] Calvin University – Website:http://calvin.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 용인시 기흥구 마북동 142-12번지
– Mã bưu điện: 446-912
– Điện thoại: +82 (31) 284-4752
– Email:
8 [R] Catholic University of Daegu – Website:http://www.cataegu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 하양읍 금락리 330번지
– Mã bưu điện: 712-702
– Điện thoại: +82 (53) 850-3114
– Email: [email protected]
9 [R] Catholic University of Pusan – Website:http://www.cup.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 금정구 부곡3동 9번지
– Mã bưu điện: 609-757
– Điện thoại: +82 (51) 515-5811
– Email:
10 CHA Euigwa University – Website:http://www.cha.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 포천시 동교동 198-1번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (31) 850-9200
– Email: [email protected]
11 [N]Changwon National University – Website:http://www.changwon.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 창원시 의창구 사림동 9번지
– Mã bưu điện: 641-773
– Điện thoại: +82 (55) 213-2114
– Email: [email protected]
12 [E–N] Cheongju National University of Education – Website:https://www.cje.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 청주시 흥덕구 청남로 2065번지
– Mã bưu điện: 361-712
– Điện thoại: +82 (43) 299-0800
– Email:
13 Cheongju University – Website:http://www.chongju.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 청주시 상당구 내덕동 36번지
– Mã bưu điện: 360-764
– Điện thoại: +82 (43) 229-8114
– Email: [email protected]
14 [R] Chongshin University – Website:http://www.chongshin.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 사당3동 산 31-3번지
– Mã bưu điện: 156-763
– Điện thoại: +82 (2) 3479-0200
– Email:
15 [N] Chonnam National University – Website:http://www.jnu.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 북구 용봉동 333번지
– Mã bưu điện: 500-757
– Điện thoại: +82 (62) 530-5114
– Email: [email protected]
16 Chosun University – Website:http://www.chosun.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 동구 서석동 375번지
– Mã bưu điện: 501-759
– Điện thoại: +82 (62) 230-7114
– Email: [email protected]
17 [A] Chugye University For The Arts – Website:http://www.chugye.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 서대문구 북아현동 190-1번지
– Mã bưu điện: 120-763
– Điện thoại: +82 (2) 362-4514
– Email: [email protected]
18 Chung-Ang University – Website:http://www.cau.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 동작구 흑석동 221번지
– Mã bưu điện: 156-756
– Điện thoại: +82 (2) 820-5114
– Email: [email protected]
19 [N] Chungbuk National University – Website:http://www.chungbuk.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 52번지
– Mã bưu điện: 361-763
– Điện thoại: +82 (43) 261-2114
– Email: [email protected]
20 [E–N] Chungcheon National University of Education – Website:http://www.cnue.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 춘천시 공지로 126번지
– Mã bưu điện: 200-703
– Điện thoại: +82 (33) 260-6000
– Email: [email protected]
21 [N] Chungju National University – Website:http://www.cjnu.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 충주시 대학로 50번지
– Mã bưu điện: 380-702
– Điện thoại: +82 (43) 841-5114
– Email: [email protected]
22 [N] Chungnam National University – Website:http://www.cnu.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 유성구 대학로 99번지
– Mã bưu điện: 305-764
– Điện thoại: +82 (42) 821-5114
– Email:
23 Daebul University – Website:http://www.daebul.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 영암군 삼호읍 산호리 72번지
– Mã bưu điện: 526-702
– Điện thoại: +82 (61) 469-1411
– Email: [email protected]
24 [A] Daegu Arts University – Website:http://www.dgau.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 칠곡군 가산면 다부리 산117-6번지
– Mã bưu điện: 718-910
– Điện thoại: +82 (54) 973-5311
– Email: [email protected]
25 Daegu Haany University – Website:http://www.dhu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 한의대로 1번지
– Mã bưu điện: 712-715
– Điện thoại: +82 (53) 819-1000
– Email:
26 [E–N] Daegu National University of Education – Website:http://www.dnue.ac.kr/
– Địa chỉ:대구광역시 남구 중앙대로 219
– Mã bưu điện: 705-715
– Điện thoại: +82 (53) 620-1114
– Email:
27 Daegu University – Website:http://www.daegu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 진량읍 내리리 15번지
– Mã bưu điện: 712-714
– Điện thoại: +82 (53) 850-5000
– Email: [email protected]
28 [F] Daegu University of Foreign Studies – Website:http://www.dufs.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 남천면 협석리 128-1
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (53) 810-7000
– Email: [email protected]
29 [R] Daejeon Catholic University – Website:http://www.dcatholic.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 연기군 전의면 신방리 263-3번지
– Mã bưu điện: 339-854
– Điện thoại: +82 (41) 861-7101
– Email: [email protected]
30 Daejeon University – Website:http://www.dju.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 동구 용운동 96-3번지
– Mã bưu điện: 300-716
– Điện thoại: +82 (42) 280-2114
– Email:
31 Daejin University – Website:http://www.daejin.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 포천시 선단동 산 11-1번지
– Mã bưu điện: 487-711
– Điện thoại: +82 (31) 539-114
– Email: [email protected]
32 Daeshin University – Website:http://www.daeshin.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 백천동 137번지
– Mã bưu điện: 712-713
– Điện thoại: +82 (53) 810-0701
– Email: [email protected]
33 Dankook University – Website:http://www.dankook.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 용인시 수지구 죽전동 126번지
– Mã bưu điện: 448-701
– Điện thoại: +82 (31) 8005-2114
– Email: [email protected]
34 Dong-A University – Website:http://www.donga.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 사하구 하단2동 840번지
– Mã bưu điện: 604-714
– Điện thoại: +82 (51) 200-7000
– Email: [email protected]
35 [W] Dongduk Women’s University – Website:http://www.dongduk.ac.kr/
– Địa chỉ:서울시 성북구 하월곡동 23-1번지
– Mã bưu điện: 136-714
– Điện thoại: +82 (2) 940-4000
– Email:
36 Dong-eui Uinversity – Website:http://www.dongeui.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 부산진구 가야동 산 24번지
– Mã bưu điện: 614-714
– Điện thoại: +82 (51) 890-1114
– Email:
37 Dongguk University – Website:http://www.dongguk.edu/
– Địa chỉ:서울특별시 중구 필동3가 26번지
– Mã bưu điện: 100-715
– Điện thoại: +82 (2) 2260-3114
– Email: [email protected]
38 Dongseo University – Website:http://www.dongseo.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 사상구 주례로 47번지
– Mã bưu điện: 617-716
– Điện thoại: +82 (51) 313-2001
– Email: [email protected]
39 Dongshin University – Website:http://www.dsu.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 나주시 건재로 185번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (61) 330-3114
– Email:
40 Dongyang University – Website:http://www.dyu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 영주시 풍기읍 산법리 1번지
– Mã bưu điện: 750-711
– Điện thoại: +82 (54) 630-1114
– Email: [email protected]
41 [W] Duksung Women’s University – Website:http://www.duksung.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 도봉구 쌍문동 419번지
– Mã bưu điện: 132-714
– Điện thoại: +82 (2) 901-8000
– Email: [email protected]
42 [W] Ewha Womans University – Website:http://www.ewha.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 서대문구 이화여대길 52번지
– Mã bưu điện: 120-750
– Điện thoại: +82 (2) 3277-2114
– Email: [email protected]
43 [N] Gangneung Wonju National University – Website:http://www.kangnung.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 강릉시 지변동 123
– Mã bưu điện: 210-702
– Điện thoại: +82 (33) 642-7001
– Email: [email protected]
44 [E–N] Gongju National University of Education – Website:http://www.kongju-e.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 공주시 봉황동 376 공주교육대학교
– Mã bưu điện: 314-711
– Điện thoại: +82 (41) 850-1114
– Email: [email protected]
45 [R] Gwangju Catholic University – Website:http://www.kjcatholic.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 나주시 남평읍 남석리 170
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (61) 337-2181
– Email:
46 [T] Gwangju Institute of Science and Technology – Website:http://www.gist.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 북구 오룡동 1번지
– Mã bưu điện: 500-712
– Điện thoại: +82 (62) 715-2114
– Email: [email protected]
47 [E–N] Gwangju National University of Education – Website:http://www.gnue.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 북구 풍향동 1-1번지
– Mã bưu điện: 500-703
– Điện thoại: +82 (62) 520-4114
– Email:
48 Gwangju University – Website:http://www.kwangju.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 남구 진월동 592-1번지
– Mã bưu điện: 503-703
– Điện thoại: +82 (62) 670-2114
– Email: [email protected]
49 Gyeongju University – Website:http://www.gju.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경주시 효현동 산 42-1번지
– Mã bưu điện: 780-712
– Điện thoại: +82 (54) 770-5114
– Email: [email protected]
50 [T–N] Gyeongnam National University of Science and Technology – Website:http://gntech.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 진주시 칠암동 150번지
– Mã bưu điện: 660-758
– Điện thoại: +82 (55) 751-3114
– Email: [email protected]
51 [N] Gyeongsang National University – Website:http://www.gnu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 진주시 진주대로 501번지
– Mã bưu điện: 660-701
– Điện thoại: +82 (55) 772-0114
– Email: [email protected]
52 Hallym University – Website:http://www.hallym.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 춘천시 옥천동 1번지
– Mã bưu điện: 200-702
– Điện thoại: +82 (33) 248-1000
– Email: [email protected]
53 [F] Hankuk University of Foreign Studies – Website:http://www.hufs.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 동대문구 이문동 270
– Mã bưu điện: 130-791
– Điện thoại: +82 (2) 2173-2114
– Email: [email protected]
54 Hannam University – Website:http://www.hannam.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 대덕구 오정동 133번지
– Mã bưu điện: 306-791
– Điện thoại: +82 (42) 629-7114
– Email: [email protected]
55 Hanseo University – Website:http://www.hanseo.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 서산시 해미면 대곡리 360번지
– Mã bưu điện: 356-706
– Điện thoại: +82 (41) 660-1144
– Email:
56 Hanshin University – Website:http://www.hs.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 오산시 양산동 411번지
– Mã bưu điện: 447-791
– Điện thoại: +82 (31) 379-0114
– Email: [email protected]
57 Hansung University – Website:http://www.hansung.ac.kr/
– Địa chỉ:서울특별시 성북구 삼선동2가 389번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (2) 760-4114
– Email: [email protected]
58 Hanyang University – Website:http://www.hanyang.ac.kr/
– Địa chỉ:성울특별시 성동구 행당동 17번지
– Mã bưu điện: 133-791
– Điện thoại: +82 (2) 2220-0114
– Email:
59 Honam University – Website:http://www.honam.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 광산구 어등대로 417번지
– Mã bưu điện: 506-714
– Điện thoại: +82 (62) 940-5114
– Email:
60 [A] Hongik University – Website:http://www.hongik.ac.kr/
– Địa chỉ:서울시 마포구 상수동 72-1
– Mã bưu điện: 121-791
– Điện thoại: +82 (2) 320-1114
– Email:
61 Hoseo University – Website:http://www.hoseo.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 아산시 배방읍 세출리 165번지
– Mã bưu điện: 336-795
– Điện thoại: +82 (41) 540-5114
– Email:
62 Howon University – Website:http://www.howon.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 군산시 임피면 월하리 727번지
– Mã bưu điện: 573-718
– Điện thoại: +82 (63) 450-7114
– Email:
63 Hyupsung University – Website:http://www.uhs.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 화성시 봉담읍 상리 14번지
– Mã bưu điện: 445-745
– Điện thoại: +82 (31) 299-0900
– Email:
64 Inha University – Website:http://www.inha.ac.kr/
– Địa chỉ:인천광역시 남구 용현동 253번지
– Mã bưu điện: 402-751
– Điện thoại: +82 (32) 860-7114
– Email: [email protected]
65 Inje University – Website:http://www.inje.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 김해시 어방동 607번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (55) 320-3700
– Email:
66 [N] Jeju National University – Website:http://www.jejunu.ac.kr/
– Địa chỉ:제주특별자치도 제주시 아라1동 1번지
– Mã bưu điện: 690-756
– Điện thoại: +82 (64) 754-2114
– Email: [email protected]
67 [E–N] Jeonju National University of Education – Website:http://www.jnue.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 전주시 완산구 동서학동 128번지
– Mã bưu điện: 560-757
– Điện thoại: +82 (63) 281-7114
– Email: [email protected]
68 Jeonju University – Website:http://www.jj.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 전주시 완산구 효자동3가 12번지
– Mã bưu điện: 560-759
– Điện thoại: +82 (1577) 7177
– Email: [email protected]
69 [R] Jesus University – Website:http://www.jesus.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 전주시 완산구 중화산동1가 168-1번지
– Mã bưu điện: 560-714
– Điện thoại: +82 (63) 230-7700
– Email:
70 [T] KAIST – Website:http://www.kaist.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 유성구 구성동 373-1번지
– Mã bưu điện: 305-701
– Điện thoại: +82 (42) 350-2114
– Email: [email protected]
71 Kangnam University – Website:http://www.kangnam.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 용신시 기흥구 구갈동 산 111번지
– Mã bưu điện: 446-702
– Điện thoại: +82 (31) 280-3500
– Email:
72 [N] Kangwon National University – Website:http://www.kangwon.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 춘천시 효자2동 192-1번지
– Mã bưu điện: 200-701
– Điện thoại: +82 (33) 250-6114
– Email: [email protected]
73 Kaya University – Website:http://www.kaya.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 김해시 삼계동 60번지
– Mã bưu điện: 621-748
– Điện thoại: +82 (55) 330-1000
– Email: [email protected]
74 KDI School – Website:http://www.kdischool.ac.kr/
– Địa chỉ:서울시 동대문구 청량리동 207-43번지
– Mã bưu điện: 130-868
– Điện thoại: +82 (2) 3299-1013
– Email: [email protected]
75 Keimyung University – Website:http://www.kmu.ac.kr/
– Địa chỉ:대구광역시 달서구 신당동 1000번지
– Mã bưu điện: 704-701
– Điện thoại: +82 (53) 580-5114
– Email:
76 Konkuk University – Website:http://www.konkuk.ac.kr/
– Địa chỉ:서울시 광진구 화양동 1번지
– Mã bưu điện: 143-701
– Điện thoại: +82 (2) 450-3114
– Email:
77 Konyang University – Website:http://www.konyang.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 서구 사수원동 685번지
– Mã bưu điện: 302-718
– Điện thoại: +82 (41) 730-5114
– Email:
78 Kookmin University – Website:http://www.kookmin.ac.kr/
– Địa chỉ:서울시 성북구 정릉동 861-1번지
– Mã bưu điện: 136-702
– Điện thoại: +82 (2) 9104-4114
– Email:
79 Korea Aerospace University – Website:http://www.hangkong.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 고양시 덕양구 화전동 200번지
– Mã bưu điện: 412-791
– Điện thoại: +82 (2) 300-0114
– Email: [email protected]
80 [R] Korea Baptist Theological University/Seminary – Website:http://www.kbtus.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 유성구 하기동 산14
– Mã bưu điện: 305-358
– Điện thoại: +82 (42) 828-3114
– Email:
81 [R] Korea Christian University – Website:http://www.kcu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 강서구 화곡6동 953-1
– Mã bưu điện: 157-722
– Điện thoại: +82 (2) 2600-2400
– Email: [email protected]
82 [M-N] Korea Maritime University – Website:http://www.hhu.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 영도구 동삼동 1
– Mã bưu điện: 606-791
– Điện thoại: +82 (51) 410-4114
– Email: [email protected]
83 [N] Korea National Sport University – Website:http://www.knsu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 송파구 오륜동 88-15번지
– Mã bưu điện: 138-763
– Điện thoại: +82 (2) 410-6700
– Email:
84 [A–N] Korea National University of Arts – Website:http://www.karts.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서초구 서초동 2374번지 남부순환로 2374
– Mã bưu điện: 136-716
– Điện thoại: +82 (2) 746-9000
– Email:
85 [E–N] Korea National University of Education – Website:http://www.knue.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 청원군 강내면 다락리 산 7번지
– Mã bưu điện: 363-791
– Điện thoại: +82 (43) 230-3114
– Email:
86 Korea Nazarene University – Website:http://www.kornu.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 천안시 서북구 쌍용동 456번지
– Mã bưu điện: 331-718
– Điện thoại: +82 (41) 570-7700
– Email:
87 Korea University – Website:http://www.korea.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 성북구 안암동5가 1번지
– Mã bưu điện: 136-701
– Điện thoại: +82 (2) 3290-1114
– Email:
88 [E–T–N] Korea University of Technology and Education – Website:http://www.kut.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 307번지
– Mã bưu điện: 330-708
– Điện thoại: +82 (41) 560-1114
– Email:
89 [R] Korean Bible University – Website:http://www.bible.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 노원구 상계7동 205번지
– Mã bưu điện: 139-791
– Điện thoại: +82 (2) 950-5401
– Email:
90 Kosin University – Website:http://www.kosin.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 영도구 동삼동 149-1번지
– Mã bưu điện: 606-701
– Điện thoại: +82 (51) 990-2114
– Email: [email protected]
91 [T–N] Kumoh National University of Technology – Website:http://www.kumoh.ac.kr/
– Địa chỉ:경산북도 구미시 양호동 1번지
– Mã bưu điện: 730-701
– Điện thoại: +82 (54) 478-7114
– Email:
92 Kundong University – Website:http://www.kundong.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 안동시 임하면 신닥리 121번지
– Mã bưu điện: 760-833
– Điện thoại: +82 (54) 820-8200
– Email:
93 [N] Kunsan National University – Website:http://www.kunsan.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 군산시 미룡동 68번지
– Mã bưu điện: 573-701
– Điện thoại: +82 (63) 469-4113
– Email:
94 Kwandong University – Website:http://www.kwandong.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 강릉시 내곡동 522번지
– Mã bưu điện: 210-701
– Điện thoại: +82 (33) 649-7114
– Email:
95 [W] Kwangju Women’s University – Website:http://www.kwu.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 광산구 산정동 165번지
– Mã bưu điện: 506-713
– Điện thoại: +82 (62) 950-3521
– Email:
96 Kwangshin University – Website:http://www.kwangshin.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 북구 본촌동 산 70번지
– Mã bưu điện: 500-710
– Điện thoại: +82 (62) 605-1004
– Email:
97 Kwangwoon University – Website:http://www.kw.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 노원구 월계동 447-1번지
– Mã bưu điện: 139-701
– Điện thoại: +82 (2) 940-5114
– Email: [email protected]
98 [F] Kyongbuk University of Foreign Studies – Website:http://www.kufs.ac.kr/
– Địa chỉ:대구광역시 북구 동호동 151번지
– Mã bưu điện: 702-320
– Điện thoại: +82 (53) 320-3600
– Email:
99 Kyonggi University – Website:http://www.kyonggi.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 수원시 영통구 이의동 산 94-6번지
– Mã bưu điện: 443-760
– Điện thoại: +82 (31) 249-9114
– Email: [email protected]
100 KyungHee University – Website:http://www.khu.ac.kr
– Địa chỉ:서울 동대문구 회기동 1번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (2) 961-0114
– Email: [email protected]
101 Kyungdong University – Website:http://www.k1.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 고성군 토성면 봉포리 91-1번지
– Mã bưu điện: 217-600
– Điện thoại: +82 (33) 631-2000
– Email:
102 Kyungil University – Website:http://www.kiu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 하양읍 부호리 33번지
– Mã bưu điện: 712-701
– Điện thoại: +82 (53) 853-8001
– Email: [email protected]
103 Kyungnam University – Website:http://www.kyungnam.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 창원시 마산합포구 월영동 449번지
– Mã bưu điện: 631-701
– Điện thoại: +82 (55) 245-5000
– Email: [email protected]
104 [N] Kyungpook National University – Website:http://www.kyungpook.ac.kr/
– Địa chỉ:대구광역시 북구 산격동 1370번지
– Mã bưu điện: 702-701
– Điện thoại: +82 (53) 950-5114
– Email: [email protected]
105 Kyungsung University – Website:http://ks.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 남구 대연3동 314-79번지
– Mã bưu điện: 608-736
– Điện thoại: +82 (51) 663-4114
– Email:
106 Kyungwon University – Website:http://www.kyungwon.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 성남시 수정구 복정동 산 65번지
– Mã bưu điện: 461-701
– Điện thoại: +82 (31) 750-5114
– Email: [email protected]
107 [R] Luther University – Website:http://www.ltu.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 용인시 기흥구 상갈동 17번지
– Mã bưu điện: 446-700
– Điện thoại: +82 (31) 679-2300
– Email:
108 [R] Methodist Theological University – Website:http://www.mtu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서대문구 냉천동 31번지
– Mã bưu điện: 120-701
– Điện thoại: +82 (2) 3619-114
– Email:
109 [R] Mokpo Catholic University – Website:http://www.mcu.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 목포시 석현동 894-1번지
– Mã bưu điện: 530-742
– Điện thoại: +82 (61) 280-5000
– Email:
110 [M-N] Mokpo National Maritime University – Website:http://www.mmu.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 목포시 죽교동 571번지
– Mã bưu điện: 530-729
– Điện thoại: +82 (61) 240-7114
– Email:
111 [N] Mokpo National University – Website:http://www.mokpo.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 무안군 청계면 도림리 61번지
– Mã bưu điện: 534-729
– Điện thoại: +82 (61) 450-2114
– Email:
112 Mokwon University – Website:http://www.mokwon.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 서구 도안동 653-9번지
– Mã bưu điện: 302-729
– Điện thoại: +82 (42) 829-7114
– Email: [email protected]
113 Myongji University – Website:http://www.mju.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서대문구 남가좌동 50-3번지
– Mã bưu điện: 120-728
– Điện thoại: +82 (2) 300-1700
– Email:
114 Myungshin University – Website:http://www.myungshin.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 순천시 별량면 금치리 710-1번지
– Mã bưu điện: 540-871
– Điện thoại: +82 (61) 742-2351
– Email: [email protected]
115 Nambu University – Website:http://www.nambu.ac.kr/
– Địa chỉ:광주광역시 광산구 월계동 864-1번지
– Mã bưu điện: 506-706
– Điện thoại: +82 (62) 970-0001
– Email:
116 Paichai University – Website:http://www.paichai.ac.kr/
– Địa chỉ:대전광역시 서구 도마동 439-6번지
– Mã bưu điện: 302-735
– Điện thoại: +82 (42) 520-5114
– Email:
117 [T] POSTECH – Website:http://www.postech.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 포항시 남구 효자동 31번지
– Mã bưu điện: 790-784
– Điện thoại: +82 (54) 279-0114
– Email: [email protected]
118 [R] Presbyterian College and Theological Seminary – Website:http://www.pcts.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 광진구 광장동 353번지
– Mã bưu điện: 143-756
– Điện thoại: +82 (2) 450-0700
– Email: [email protected]
119 [N] Pukyong National University – Website:http://www.pknu.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 남구 대연3동 599-1번지
– Mã bưu điện: 608-737
– Điện thoại: +82 (51) 629-4114
– Email: [email protected]
120 [N] Pusan National University – Website:http://www.pusan.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 금정구 장전동 산 30번지
– Mã bưu điện: 609-735
– Điện thoại: +82 (51) 512-0311
– Email: [email protected]
121 [F] Pusan University of Foreign Studies – Website:http://www.pufs.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 남구 우암동 산 55-1번지
– Mã bưu điện: 608-738
– Điện thoại: +82 (51) 640-3000
– Email: [email protected]
122 [R] Pyeongtaek University – Website:http://www.ptuniv.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 평택시 용이동 111번지
– Mã bưu điện: 450-701
– Điện thoại: +82 (31) 659-8114
– Email:
123 Sahmyook University – Website:http://www.syu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 노원구 공릉2동 26-21번지
– Mã bưu điện: 139-742
– Điện thoại: +82 (2) 3399-3636
– Email:
124 Sangji University – Website:http://www.sangji.ac.kr/
– Địa chỉ:강원도 원주시 우산동 660번지
– Mã bưu điện: 220-702
– Điện thoại: +82 (33) 7300-114
– Email: [email protected]
125 Sangmyung University – Website:http://www.smu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 종로구 홍지동 7번지
– Mã bưu điện: 110-743
– Điện thoại: +82 (2) 2287-5114
– Email:
126 Sejong University – Website:http://www.sejong.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 광진구 군자동 98번지
– Mã bưu điện: 143-747
– Điện thoại: +82 (2) 3408-3114
– Email: [email protected]
127 Semyung University – Website:http://www.semyung.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 제천시 신월동 579번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (43) 645-1125
– Email: [email protected]
128 Seokyeong University – Website:http://www.seokyeong.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 성북구 정릉동 16-1번지
– Mã bưu điện: 136-704
– Điện thoại: +82 (2) 940-7114
– Email: [email protected]
129 Seonam University – Website:http://www.seonam.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 남원시 광치동 720번지
– Mã bưu điện: 590-7111
– Điện thoại: +82 (63) 620-0114
– Email:
130 [R] Seoul Christian Univeristy – Website:http://www.scu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 은평구 신사동 1-19번지
– Mã bưu điện: 122-879
– Điện thoại: +82 (2) 380-2500
– Email:
131 [R] Seoul Jangsin University – Website:http://www.seouljangsin.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 광주시 경안동 219-1번지
– Mã bưu điện: 464-742
– Điện thoại: +82 (31) 799-9000
– Email:
132 [N] Seoul National University – Website:http://www.snu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 관악구 대학동 산 239-1번지
– Mã bưu điện: 151-742
– Điện thoại: +82 (2) 880-5114
– Email: [email protected]
133 [E–N] Seoul National University of Education – Website:http://www.snue.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서초구 서초동 1650번지
– Mã bưu điện: 137-742
– Điện thoại: +82 (2) 3475-2114
– Email:
134 [T–N] Seoul National University of Science and Technology – Website:http://www.seoultech.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 노원구 공릉동 172번지
– Mã bưu điện: 139-743
– Điện thoại: +82 (2) 970-6114
– Email:
135 [R] Seoul Theological University – Website:http://www.stu.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 부천시 소사구 소사본2동
– Mã bưu điện: 422-742
– Điện thoại: +82 (32) 340-9114
– Email: [email protected]
136 [W] Seoul Women’s University – Website:http://www.swu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 노원구 공릉동 126번지
– Mã bưu điện: 139-774
– Điện thoại: +82 (2) 970-5114
– Email:
137 Seowon University – Website:http://www.seowon.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 청주시 흥덕구 모충동 263번지
– Mã bưu điện: 361-742
– Điện thoại: +82 (43) 299-8114
– Email: [email protected]
138 Shingyeong University – Website:https://www.sgu.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 화성시 남양동 1485번지
– Mã bưu điện: 445-850
– Điện thoại: +82 (31) 396-9112
– Email:
139 Silla University – Website:http://www.silla.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 사상구 괘법동 산 1-1번지
– Mã bưu điện: 617-736
– Điện thoại: +82 (51) 999-5000
– Email:
140 Sogang University – Website:http://www.sogang.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 마포구 신수동 1번지
– Mã bưu điện: 121-742
– Điện thoại: +82 (2) 705-8114
– Email: [email protected]
141 [W] Sookmyung Women’s University – Website:http://www.sookmyung.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 용산구 청파동 2가 53-1번지
– Mã bưu điện: 140-742
– Điện thoại: +82 (2) 710-9114
– Email: [email protected]
142 Soon Chun Hyang University – Website:http://www.sch.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 아산시 신창면 읍내리 646번지
– Mã bưu điện: 336-745
– Điện thoại: +82 (41) 530-114
– Email: [email protected]
143 Soongsil University – Website:http://www.ssu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 동작구 상도1동 511번지
– Mã bưu điện: 156-743
– Điện thoại: +82 (2) 820-0114
– Email: [email protected]
144 Sun Moon University – Website:http://www.sunmoon.ac.kr/
– Địa chỉ:충청남도 아산시 탕정면 갈산리 100번지
– Mã bưu điện: 336-708
– Điện thoại: +82 (41) 530-2114
– Email:
145 [N] Sunchon National University – Website:http://www.sunchon.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 순천시 매곡동 315번지
– Mã bưu điện: 540-742
– Điện thoại: +82 (61) 750-3114
– Email:
146 Sungkonghoe University – Website:http://www.skhu.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 구로구 항동 1-1번지
– Mã bưu điện: 152-716
– Điện thoại: +82 (2) 2610-4114
– Email:
147 Sungkyul University – Website:http://www.sungkyul.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 안양시 만안구 안양동 400-10번지
– Mã bưu điện: 430-742
– Điện thoại: +82 (31) 467-8114
– Email: [email protected]
148 Sungkyunkwan University – Website:http://www.skku.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 종로구 명륜3가 53번지
– Mã bưu điện: 110-745
– Điện thoại: +82 (2) 760-0144
– Email: [email protected]
149 [W] Sungshin Women’s University – Website:http://www.sungshin.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 성북구 동선동3가 249-1번지
– Mã bưu điện: 136-742
– Điện thoại: +82 (2) 920-7114
– Email: [email protected]
150 [R] Suwon Catholic University – Website:http://www.suwoncatholic.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 화성시 봉담읍 왕림리 226번지
– Mã bưu điện: 445-744
– Điện thoại: +82 (31) 290-8800
– Email:
151 Tamna University – Website:http://www.tnu.ac.kr/
– Địa chỉ:제주특별자치도 서귀포시 하원동 산 70번지
– Mã bưu điện: 697-703
– Điện thoại: +82 (64) 735-2000
– Email: [email protected]
152 [R] The Catholic University of Korea – Website:http://www.cuk.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서초구 반포동 505번지
– Mã bưu điện: 110-530
– Điện thoại: +82 (2) 740-9704
– Email:
153 The University of Seoul – Website:http://www.uos.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 동대문구 전농동 90번지
– Mã bưu điện: 130-743
– Điện thoại: +82 (2) 2210-2114
– Email: [email protected]
154 The University of Suwon – Website:http://www.suwon.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 화성시 봉담읍 와우리 산 2-2번지
– Mã bưu điện: 445-743
– Điện thoại: +82 (31) 220-2114
– Email: [email protected]
155 Tongmyeong University – Website:http://www.tu.ac.kr/
– Địa chỉ:부산광역시 남구 용당동 535번지
– Mã bưu điện: 608-711
– Điện thoại: +82 (51) 629-1000
– Email:
156 Uiduk University – Website:http://www.uu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경주시 강동면 유금리 525번지
– Mã bưu điện: 780-713
– Điện thoại: +82 (54) 760-1114
– Email:
157 University of Incheon – Website:http://www.incheon.ac.kr/
– Địa chỉ:인천광역시 연수구 송도동 12-1번지
– Mã bưu điện: 406-772
– Điện thoại: +82 (32) 835-8114
– Email: [email protected]
158 University of Ulsan – Website:http://www.ulsan.ac.kr/
– Địa chỉ:울산 남구 무거동 산 29번지
– Mã bưu điện: 680-749
– Điện thoại: +82 (52) 277-3101
– Email:[email protected]
159 Wonkwang University – Website:http://www.wku.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 익산시 신용동 344-2번지
– Mã bưu điện: 570-749
– Điện thoại: +82 (63) 850-5114
– Email:
160 Woosuk University – Website:http://www.woosuk.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 완주군 삼례읍 후정리 490번지
– Mã bưu điện: 565-701
– Điện thoại: +82 (63) 290-1114
– Email:
161 Yeungnam University – Website:http://www.yu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 대동 214-1번지
– Mã bưu điện: 712-749
– Điện thoại: +82 (53) 810-2114
– Email: [email protected]
162 [A] Yewon Arts University – Website:http://www.yewon.ac.kr/
– Địa chỉ:전라북도 임실군 신평면 창인리 271번지
– Mã bưu điện: 566-822
– Điện thoại: +82 (63) 540-4114
– Email:
163 Yong In University – Website:http://www.yongin.ac.kr/
– Địa chỉ:경기도 용인시 처인구 삼가동 470번지
– Mã bưu điện: 449-714
– Điện thoại: +82 (31) 332-6471
– Email: [email protected]
164 Yeonsei University – Website:http://www.yonsei.ac.kr/
– Địa chỉ:서울 서대문구 신촌동 134번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (1599) 1885
– Email: [email protected]
165 Youngdong University – Website:http://www.youngdong.ac.kr/
– Địa chỉ:충청북도 영동군 영동읍 설계리 12-1번지
– Mã bưu điện: 370-701
– Điện thoại: +82 (43) 740-1324
– Email:
166 [R] Youngnam Theological University – Website:http://www.ytus.ac.kr/
– Địa chỉ:경상북도 경산시 진량읍 봉회리 117번지
– Mã bưu điện: 712-720
– Điện thoại: +82 (53) 850-0500
– Email:
167 Youngsan University – Website:http://www.ysu.ac.kr/
– Địa chỉ:경상남도 양산시 주남동 산 150번지
– Mã bưu điện: 626-790
– Điện thoại: +82 (55) 380-9114
– Email: [email protected]
168 [R] Youngsan University of Theological Studies – Website:http://www.youngsan.ac.kr/
– Địa chỉ:전라남도 영광군 백수읍 길용리 20-2번지
– Mã bưu điện: 513-902
– Điện thoại: +82 (61) 350-6015
– Email: [email protected]

Bảng phụ lục cập nhật các thay đổi về tên của một số trường đại học Hàn Quốc:

Tên cũ Tên mới
Hankuk Aviation University Hankuk Aerospace University
Korea National University of Physical Education Korea Sport University
Các trường ĐH thuộc Kwangju Gwangju (riêng trường nữ Kwangju không thay đổi)
Kyongju University Gyongju University
Kyungsan University Daegu Haany University
Luther Theological University Luther University
Methodist Theological Seminary Methodist Theological University
Pyongtaek University Pyeongtaek University
Seoul Jangsin University and Theological Seminary Seoul Jangsin University

Tham khảo thêm về chường trình:

xuất khẩu lao đông nhật bản

Tác giả: thanhhaivphd