Những loại visa đầu từ dành cho những doanh nhân thành công

Úc là một nước có rất nhiều cơ hội cho các sinh viên, học sinh để đi du học, và cho các doanh nghiệp. Chính  vì vậy mà nức úc đã có nhiều chương trình đầu tư định cư cho các du học sinh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nó giúp cho chúng ta có và phát triển  “kỹ năng kinh doanh” theo tiếng anh là Business Skill Migration. Những người Dau tu dinh cu eb-5 sẽ mang đến cho nước Úc về thị trường quốc tế, vố kinh doanh, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, và tất cả những điều này là những kỹ năng kinh doanh cho các bạn định cư.

Đầu tư định cư
Đầu tư định cư

Với chương trình này cho phép các thành viên trong gia đình đơn phương được định cư, làm việc, học tập và sinh sống tại Úc dưới dạng visa định cư theo diện doanh nhân. Đầu tiên, đối với đương phương nhập cư Úc bằng visa tạm trú khoảng 4 năm, sau khi đã thõa thuận các điều kiện trong quy định của họa động kinh doanh và đầu tư, và đơn phương có thể tự nộp đơn xin quyền thường trú.

Sau đây mình xin cung cấp cho các bạn những loại visa Dinh cu My theo dien eb-5.

Visa tạm trú theo diện kỹ năng kinh doanh cho các doanh nghiệp.

  • Visa tạm trú dành cho chủ doanh nghiệp 160/163: dành cho những doanh nhân thành đạt, bao gồm những nhà quản lý lâu đời hoặc dành cho chủ doanh nghiệp có tài sản đáng kể trong quá trình hoạt động và có thể chứng minh mình là 1 thành viên chủ chốt trong quá trình làm việc.
  • Visa tạm trú dành cho các quản lý cấp cao 161/104: dành cho những nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp nước ngoài, và những người đó có trách nhiệm đưa ra những chính sách, những đường lối, chiến lược chủ chốt mang tính ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của công ty, và người đó có tài sản đáng kể để có thể cam kết và tham gia như một thành viên chủ chốt trong việc quản lý và kinh doanh cho 1 cơ sở của một công ty.
  • Visa tạm trú dành cho nhà đầu từ 162/165: dành cho nhưng nhà đầu tư lớn, doanh nhân được công nhận thành công trong giới doanh nhân hoặc là các hoạt động mang tính đầu tư cao, và nhất thiết là phải có một tài sản đáng kể và có thể sẳn sang bỏ vốn ra để đầu tư trong 4 năm và có thể duy trì hoạt động kinh doanh đó tại Úc.

Visa thường trú theo diện kỹ năng kinh doanh.

  • Visa này là bước thứ 2 dành cho chương trình dinh cư diện doanh nhân, dành cho những doanh nghiệp muốn định cư dài hạn tại Úc, và có hiệu lực 5 năm kể tử ngày được cấp visa
  • Visa thường trú cho chủ doanh nghiệp 890/892:  dành cho những đới tượng có visa tạm trú theo diện kỹ năng kinh doanh có quyền sỡ hữu những doanh nghiệp tại Úc ít nhất là 2 năm với tài sản cá nhân của mình và số lượng nhân viên đáng kể. Và những doanh nhân này phải ở lại úc từ 1 đến 2 năm trước khi nộp đơn.
  • Visa trường trú dành cho nhà  đầu tư 891/893: dành cho những đơn có visa tạm trú và đã đầu tư vào 1 dự án tối thiểu 4 năm và đã sống tại Úc 2 năm sau khi nộp đơn

Visa dành cho doanh nhân xuất sắc 132.

Visa này dành cho những doanh nhân cấp cao và sở hữu 1 doanh nghiệp nước ngoài khác, thành công trong lĩnh vực kinh doành, và tài sản kinh doanh đó phải có số lượng dáng kể và có thể cam kết tham gia vào hoạt động chủ chốt trong việc quản lý doanh nghiệp đó.

Xem thêm nhựng bài viết khác 

Những văn hóa đẹp của nước úc khi về đêm

Những hình ảnh quen thuộc vào độc đáo của nước úc

Tác giả: quangtm9999