Những điểm nổi bật của Facebook lite

Fb lite được cài đặt nhanh chóng – ứng dụng nhỏ hơn, làm cho nó nhanh hơn để tải về và sử dụng không gian lưu trữ ít hơn. Hoạt động trên tất cả các dòng điện thoại Android – bạn có thể sử dụng Facebook Lite trên điện thoại Android cấu hình cũ mà không được hỗ trợ bởi các ứng dụng Facebook .

11downloadfacebooklite-net

Những điểm nổi bật của Facebook lite

Sử dụng dữ liệu ít hơn – hiệu quả hơn với dữ liệu di động. Hãy tiết kiệm tiền vì nó sử dụng dữ liệu ít hơn.
Tải nhanh – đây là ứng dụng nhanh nhất của chúng tôi. Nhanh hơn tải lên hình ảnh và xem các cập nhật từ bạn bè.
Hoạt động trên tất cả các mạng – ứng dụng được thiết kế cho các mạng 2G và vùng lãnh thổ với các kết nối Internet chậm hoặc không ổn định.
Phiên bản này của Facebook sử dụng dữ liệu ít hơn và làm việc trong tất cả các điều kiện mạng.

Facebook lite download
• Cài đặt nhanh chóng – ứng dụng nhỏ hơn, do đó, nó nhanh chóng tải về và sử dụng không gian lưu trữ ít hơn.
• Tải nhanh chóng – đó là ứng dụng nhanh nhất của chúng tôi. Tải ảnh nhanh hơn và xem các cập nhật từ bạn bè.
• Sử dụng ít dữ liệu – có hiệu quả hơn với các dữ liệu di động của bạn. Hãy tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng dữ liệu ít hơn.
• Hoạt động trên tất cả các mạng – nó được thiết kế cho các mạng 2G và khu vực có kết nối internet chậm hoặc không ổn định.
• Làm việc trên hầu hết các điện thoại Android – bạn có thể sử dụng nó trên hầu hết các loại điện thoại Android, mới hay cũ.

downloadfacebooklite-net18

Giữ với bạn bè là nhanh hơn bao giờ hết. Facebook lite là miễn phí

Về Facebook lite for android:
• Bạn bè tin nhắn và có cuộc trò chuyện nhóm
• Nhận thông báo khi bạn bè thích và nhận xét về bài viết của bạn
• Xem những gì bạn bè đang lên đến
• Chia sẻ cập nhật và ảnh

Tác giả: minhvoplus