I.Giới thiệu sơ lược về nước thải dệt nhuộm van an toan

I.Giới thiệu sơ lược về nước thải dệt nhuộm :

1.Giới thiệu :

Nước thải với khâu dệt nhuộm – hoàn tất vải của mình đã và đang là nguồn gây ra ô nhiễm môi trường khá mạnh cả về lượng cũng như về chất , mà nguồn gây ra ô nhiễm chính  van giảm áp  là nước thải các loại từ phân xưởng dệt nhuộm – hoàn tất vải thải ra  Nước thải dệt nhuộm rất đa dạng và phức tạp , nó bao gồm các thành phần :

  • Phẩm nhuộm .
  • Chất hoạt động bề mặt.
  • Chất điện ly.
  • Chất ngậm .
  • Chất tạo môi trường.
  • Tinh bột , chất oxi hóa …van an toàn
  • Đã có hàng trăm loại hóa chất đặc trưng hòa tan dưới dạng ion và các chất kim loại nặng đã làm tăng thêm tính độc hại không những trong thời gian trước mắt mà cón lâu dài về sau đến môi trường sống .

Vì có thành phần độc hại , nước thải dệt nhuộm có khả năng gây ra ô nhiễm mạnh đến môi trường và sức khỏe  con người y lọc

Một đặc điểm nữa là thành phần nước thải hầu như không ổn định thay đổi theo công nghệ và mặt hàng , vì vậy việc xác định chính xác thành phần và tính chất nước thải không dễ dàng rọ bơm

Chính vì vậy việc tìm hiểu thành phần , tính chất nước thải từ đó nghiên cứu công nghệ và đề xuất công nghệ xử lí của chúng là việc làm thiết yếu . HONTO

Tác giả: nongtrungdung