giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam đang đứng ở vị trí nào?

Hội thảo khoa học đất nước “Nâng cao chất lượng huấn luyện giảng sư lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay” bởi vì Ban truyền đạo Trung ương hài hòa mang Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện tin báo và Tuyên truyền công ty.

Gia sư toán tại hà nội: http://giasuviet.com.vn/gia-su-toan-khang-dinh-uy-tin.html

Mục đích của Hội thảo nhằm quán triệt và triển khai thực hành Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban bí thư về việc tiếp diễn đổi mới việc học tập lý luận chính trị (LLCT) trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần khiến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng sông Chí Minh và tuyến phố lối, quan niệm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống phố hội.

Hội thảo “Nâng cao có bảo đảm huấn luyện giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay” được tổ chức sáng nay

Hội thảo kỹ thuật là diễn đàn để các nhà khoa học, những giảng viên LLCT, các nhà quản lý giáo dục Tìm hiểu rõ thực trạng và nhu cầu đào tạo giảng sư LLCT ở Việt Nam hiện nay; đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức Hội thảo đã chọn lựa những tham luận điển hình nhất trong hơn 100 tham luận của những nhà khoa học, những nhà điều hành giáo dục, các giảng viên LLCT để trình bày tại Hội thảo. những tham luận tập kết vào các chủ đề: Vị trí, tầm quan trọng của hoạt động đào tạo giảng sư LLCT trong những trường đại học hiện nay; đề xuất về phẩm chất và năng lực của giảng viên LLCT; mục tiêu Tìm hiểu có bảo hành lâu dài tập huấn giảng sư LLCT;…

Trên cơ sở vật chất Đánh giá nhu cầu phường hội, thực trạng quan hệ lâu dài đào tạo giảng viên LLCT ở Việt Nam hiện tại, những chuyên gia cũng gợi mở và buộc phải các giải pháp nhằm đổi mới chính sách đối sở hữu hoạt động huấn luyện giảng sư LLCT; đổi mới nội dung, chương trình, cách giảng dạy, bí quyết tổ chức, quản lý huấn luyện, mở mang hiệp tác quốc tế trong huấn luyện giảng sư LLCT.

Hội thảo là thời cơ để những nhà kỹ thuật san sẻ kinh nghiệm và luận bàn những kết quả nghiên cứu cùng lúccơ hội để các cơ quan điều hành, những trường đại học luận bàn kinh nghiệm, khả năng hiệp tác tập huấn, tăng quan hệ lâu dài trong phố hội.

======>>>> Đừng bỏ qua bài này: trung tâm gia sư hà nội
Nguồn: Tổng hợp trên internet

Tác giả: provanthanh