Công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi

Công bố chứng nhận hợp quy cửa như đã biết là việc bắt buộc theo quy định hiện hành hiện nay, áp dụng với những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm nằm trong danh mục có quy định tại QCVN 16:2014/BXD

cong-bo-chung-nhan-hop-quy-cua

Những loại cửa bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy:

Theo  quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng thì áp dụng Công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi với nhóm sản phẩm sau

  • Cửa đi là kết cấu được mở ở tường hoặc vách ngăn, có thể đi qua lại.
  • Cửa sổ là kết cấu che chắn ô cửa, có thể đóng mở để điều tiết ánh sáng, gió, mưa hắt, thông thoáng.
  • Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa nhôm kính

Riêng Đối với cửa sổ, cửa đi lắp đặt trong bộ phận ngăn cháy, giới hạn chịu lửa phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Điều 2.4 của QCVN 06: 2010/BXD.

Yêu cầu kỹ thuật với cửa sổ cửa đi:

Về yêu cầu kỹ thuật để có thể công bố chứng nhận hợp quy cửa, đơn vị bạn có thể tham khảo bảng sau đây:
yeu-cau-ky-thuat-voi-cua-so-cua-di-1

yeu-cau-ky-thuat-voi-cua-so-cua-di-2

Quy trình công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi:

 

Về quy trình và thủ tục, hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi chi tiết hơn và hướng dẫn cụ thể phù hợp với đơn vị bạn hãy xem tại diễn đàn công bố hợp quy ở những bài viết trước chúng tôi đã tổng hợp một cách chi tiết cho mọi người dễ tham khảo

Tác giả: vanthangit17