Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền

Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền nhằm đảm bảo tương thích điện từ của thiết bị khi hoạt động không gây hại đến sức khỏe người sử dụng, đây cũng là điều kiện để đơn vị có thể lưu thông sản phẩm trên thị trường theo quy định

bong-den-ba-lat

Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 09:2012/BKHCN và Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bóng đèn có balat lắp liền phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự, phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR trên sản phẩm mới được phép kinh doanh.

Bóng đèn có balat lắp liền đảm bảo các yêu cầu theo TCVN 7186 (CISPR 15), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.Bóng đèn có balat lắp liền cũng đều thực hiện đầy đủ các khâu hồ sơ như các sản phẩm điện điện tử khác thì mới chứng nhận được.

Bên cạnh Bóng đèn có balat lắp liền thì Máy hút bụi; Máy giặt; Tủ lạnh, tủ đá; Điều hòa không khí phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) mới được phép khi lưu thông trên thị trường. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền và các sản phẩm khác tại chuyên mục  hợp quy thiết bị điện tử của chúng tôi

Tác giả: vanthangit17