chẳng phải nhà giáo, sao lại được phong nhà giáo nhân dân?

Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi bổ sung 1 số điều vào năm 2009, gần đây được một số Đoàn đại biểu Quốc hội buộc phải gia sư huyện thanh trì được tiếp diễn sửa đổi.

ngoài ra, tại Tờ trình số 861 ngày 11/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và 2016, Luật giáo dục ko được đưa vào chương trình sở hữu do được là mới được đề nghị về tên gọi, chưa mang thuyết minh cụ thể nên chưa cơ sở vật chất để đưa vào chương trình.

Sau lúc xem xét các mối quan hệ giữa Luật giáo dục hiện hành và 1 số luật mới vừa được Quốc hội chuẩn y vừa qua và xét thấy 1 số nội dung bất cập lúc khai triển Luật giáo dục năm 2009, Đại biểu Hoàng Đức Thắm đề xuất Quốc hội cho phép đưa Luật giáo dục vào chương trình vun đắp luật năm 2015 hoặc năm 2016 do cụ thể sau đây:

một là, với sự không thống nhất giữa Luật giáo dục hiện hành với Luật giáo dục nghề nghiệp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, theo Luật giáo dục trình độ Cao đẳng thuộc bậc giáo dục đại học. Còn theo Luật giáo dục nghề nghiệp thì trình độ Cao đẳng lại thuộc bậc giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại biểu Hoàng Đức Thắm chỉ rõ phổ biến bất cập trong Luật Giáo dục. ảnh: TTBC.

tuy nhiên, trong Luật giáo dục hiện nay, trọng tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp là một cơ sở của giáo dục rộng rãi. Nhưng đến đây khai triển Luật giáo dục nghề nghiệp thì những trọng tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp lại là 1 cơ sở của giáo dục nghề nghiệp.

hai là, trong công đoạn khai triển Luật giáo dục, một số nội dung còn rất bất cập và bất hợp lý, trong đấy nổi lên 2 vấn đề chính:

Thứ nhất, trong Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 phân biệt nhà giáo và cán bộ điều hành giáo dục. Theo đó cán bộ quản lý giáo dục chẳng phải là nhà giáo. Đây là 1 vấn đề cũng cần phải coi xét lại.

======>>>> Tham khảo: http://giachevrolet.net/nghe-rang-thanh-cong-cua-ong-ban-hoc-tieng-anh-tu-5-tuoi-cung-thay/

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: provanthanh