Các phương pháp xử lý nước

Chưng cất có lẽ là phương pháp lâu đời nhất của loc nuoc lọc. nuoc được đun nóng đến sôi. Sau đó, hơi xử lý nước tăng lên đến một tụ nơi xu ly nuoc làm mát làm giảm nhiệt độ nên hơi nước được ngưng tụ, thu thập và lưu trữ. Hầu hết các chất gây ô nhiễm lớn ở lại trong bình pha lỏng. Tuy nhiên đôi khi có thể là những gì được gọi là carry-overs tìm thấy trong xu ly nuoc cất. Organics như thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu, có điểm sôi thấp hơn 100 ° C, không thể được gỡ bỏ một cách hiệu quả và có thể thực sự trở thành tập trung ở các nuoc sản phẩm. Một bất lợi của cách thức chưng cất được chi phí. Chưng cất đòi hỏi một lượng lớn năng lượng và loc nuoc , và rất chậm để sản xuất loc nuoc sạch.
loc nuoc cất cũng có thể rất có tính axit (pH thấp), vì đó nó phải được chứa trong thủy tinh. Kể từ khi không có nhiều còn lại sau khi chưng cất, xu ly nuoc cất thường được gọi là lọc nước “đói”. Nó thiếu oxy và chất khoáng và có một hương vị bằng phẳng, đó là lý do tại sao nó là chủ yếu được sử dụng trong quá trình công nghiệp.

Quá trình trao đổi ion thấm loc nuoc thông qua các vật liệu nhựa hình cầu giống hạt (nhựa trao đổi ion). Ion trong nuoc được trao đổi với các ion khác để cố định các hạt. Hai cách thức trao đổi ion phổ biến nhất là làm mềm và deionization.

Làm mềm được sử dụng chủ yếu như là một cách thức tiền xử lý để làm giảm độ cứng của xử lý nước trước khi thẩm thấu ngược (RO). dây chuyền lọc nước tinh khiết Các chất làm mềm có chứa hạt trao đổi ion natri cho mỗi ion canxi hoặc ion magiê loại bỏ khỏi xu ly nuoc làm “mềm” nước.

Deionization (DI) trao đổi hạt hoặc các ion hydro cho các cation hoặc ion hydroxyl cho anion. Các loại nhựa trao đổi cation, làm bằng styrene và divinylbenzene chứa nhóm axit sulfonic, sẽ trao đổi ion hydro cho bất kỳ cation họ gặp phải (ví dụ, Na +, Ca ++, Al +++). Tương tự như vậy, các loại nhựa trao đổi anion, làm bằng styrene và chứa nhóm amoni bậc bốn, sẽ trao đổi ion hydroxyl cho bất kỳ anion (ví dụ, Cl-). Các ion hydro từ trao đổi cation kết hợp với ion hydroxyl của bộ trao đổi anion để tạo thành nuoc tinh khiết.

Những loại nhựa có thể được đóng gói trong trao đổi riêng biệt với các đơn vị riêng biệt cho các trao đổi cation và anion. Hoặc, họ có thể được đóng gói trong trao đổi hỗn hợp có chứa một hỗn hợp của cả hai loại nhựa. Trong cả hai trường hợp, nhựa phải được “tái sinh” một khi nó đã trao đổi tất cả các ion hydro và / hoặc hydroxyl của nó đối với các chất ô nhiễm lớn tính phí trong nuoc . dây chuyền lọc nước Tái sinh này đảo ngược quá trình thanh lọc, thay thế các chất gây ô nhiễm lớn ràng buộc với các loại nhựa với các ion hydro và hydroxyl DI.

Tác giả: locnuocvietan