LG V10 và LG G5 cũ là 2 cực kỳ phẩm mà LG đã dành rộng rãi tâm huyết, đặc thù 2 smartphone này được đầu tư hơi phổ biến…