Thông tắc cống tại Yên Xá giá tốt cho sinh viên

Hạ tầng và điều kiện những khu trọ tại Yên Xá còn thấp vì thế hay có các sự cố về tắc nghẽn cống rãnh, bồn cầu.Tổ chức VSMT Bảo Anh giải quyết thông tắc cống tại Yên Xá có tầm giá thấp, phù hợp với khoản tiền…